Możemy Ci pomóc

Epidemia wirusa COVID-19 spowodowała poważne problemy w funkcjonowaniu wielu polskich przedsiębiorstw. Twoja firma również ma trudności?

Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom. Proponujemy Ci kompleksowy pakiet działań. Dzięki naszym propozycjom nie tylko ograniczysz koszty i przyspieszysz procesy w swoim przedsiębiorstwie. Twoja firma stanie się efektywniejsza i lepiej przygotowana do reakcji na niespodziewane zagrożenia, takie jak na przykład skutki epidemii koronawirusa.

Nasz pakiet działań

1. Audyt logistyczny przedsiębiorstwa wraz z analizą skutków wywołanych COVID-19:

 • analiza wskaźnikowa zarejestrowanych zmian wielkości sprzedaży i przepływów towarowych wywołanych pandemią wraz z symulacją kolejnych zmian i oceną ich wpływu na efektywność oraz koszty logistyki,
 • analiza procesów logistycznych, w tym procesów uzupełniania zapasów, procesów magazynowych oraz transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów dotkniętych skutkami epidemii.


 

2. Doskonalenie procesów biznesowych, ukierunkowane na:

 • redukcję kosztów związanych z obsługą klientów,
 • automatyzację powtarzalnych czynności,
 • usprawnienie przepływu informacji,
 • zwiększenie zdolności operacyjnych zasobów zaangażowanych w procesy.

Z uwagi na obecną sytuację możemy przeprowadzić optymalizację procesów zdalnie, wykorzystując dedykowane narzędzia teleinformatyczne oraz współdzielone repozytorium procesowe.

3. Optymalizacja procesów logistycznych:

 • wdrożenie usprawnień niwelujących negatywny wpływ pandemii, w tym m.in.: optymalizacja procesów magazynowych w sytuacji zmienionych przepływów towarowych oraz koniecznych do wprowadzenia warunków bezpieczeństwa pracy i reżimu sanitarnego:
  • opracowanie rozwiązań automatycznej identyfikacji oraz transformacji cyfrowej w procesach logistycznych (m.in. znakowanie produktów, elektroniczny obieg dokumentów etc.),
  • weryfikacja i optymalizacja warunków współpracy z operatorami logistycznymi (w tym operatorami KEP),
  • wskazanie najbardziej efektywnych metod uzupełniania zapasów z uwzględnieniem niestabilnej sprzedaży, wzrostu sprzedaży e-commerce oraz zmienionych warunków współpracy z dostawcami,
  • opracowanie modelu raportowania poszczególnych obszarów logistyki, który umożliwi dynamiczne monitorowanie zmian i wprowadzenie mechanizmów szybkiego reagowania.

4. Doradztwo związane z wydzielaniem wybranych funkcji logistycznych przedsiębiorstwa na zewnątrz, w tym fulfillment:

 • przeprowadzenie symulacji kosztowej typu „do or buy”, która pozwoli na ocenę zasadności przekazania wybranych obszarów działań logistycznych firmy (operacje magazynowe, transport, obsługa zwrotów etc.) do realizacji przez zewnętrznego operatora logistycznego,
 • wyliczenie kosztów dla dwóch alternatywnych wariantów organizacji logistyki: model obsługi własnej vs model outsourcingu.

Wyliczone koszty będą podstawą rekomendacji najbardziej efektywnego modelu organizacji logistyki.


 

5. Doradztwo związane z transformacją cyfrową przedsiębiorstwa obejmującą komunikację z urzędami oraz mechanizmy usprawniające pracę zdalną i elektroniczny obieg dokumentów.

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa oferujemy:

 • projektowanie i wdrożenie nowych elektronicznych usług związanych z obsługą klienta – wersja webowa i mobilna,
 • badanie funkcjonujących stron internetowych i aplikacji mobilnych pod względem ich użyteczności (User Experience) i dostępności (WCAG),
 • wdrożenie procesu obsługi e-faktur (wystawianie i odbieranie),
 • szkolenia w zakresie realizacji spraw urzędowych przez internet.

 

6. Rozwiązania związane ze śledzeniem produktów w łańcuchu dostaw „traceability” oparte na EPCIS.

W oparciu o standardy GS1 EPCIS oferujemy przygotowanie technologiczne rozwiązania wspierającego procesy monitorowania przepływów oraz stanów zapasów (np. środków medycznych na poziomie szpitali, w tym szpitali jednoimiennych).

 

7. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań z wykorzystaniem standardów GS1 w celu skrócenia czasu reakcji na potrzeby konsumentów / pacjentów oraz poprawy ich bezpieczeństwa.

Oferujemy:

 • Wsparcie we wdrażaniu skanowania kodów kreskowych w szpitalach w celu skrócenia czasu reakcji na potrzeby pacjenta i poprawy jego bezpieczeństwa,
 • Doradztwo w zakresie wdrażania rozwiązań śledzenia przepływu leków, materiałów medycznych i próbek laboratoryjnych w celu usprawnienia procesów (kody kreskowe, etykieta logistyczna, dokumenty elektroniczne, itp.),
 • Pomoc w zakresie uzyskania kodów kreskowych do identyfikacji leków, wyrobów medycznych i próbek laboratoryjnych w celu ich jednoznacznej identyfikacji i automatyzacji czynności,
 • Badanie jakości i poprawności oznaczeń kodowych w celu realizacji określonych wymogów prawnych i oczekiwań odbiorców (szpitale, MON, sieci handlowe, itp.),
 • Audyt jakości danych podstawowych w celu przyspieszenia transakcji biznesowych i innych działań.

8. Szkolenia z narzędzi ułatwiających organizację spotkań online:

 • szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych,
 • szkolenie z nowoczesnych metod i form organizacji konferencji online w sposób sprawny i efektywny.

 

9. Opracowanie zbiorczego raportu obejmującego wyniki audytu, analizę procesów oraz rekomendacje zmian związanych z outsourcingiem i transformacją cyfrową.

10. Zarządzanie procesem wdrożenia rekomendacji w przedsiębiorstwie.

11. Porady w zakresie stosowania dyrektyw Nowych Ram Prawnych dla produkcji elektroniki

 • omówienie zakresu deklaracji zgodności i oznaczenia CE
 • korzystniejsze warunki badań EMC inżynierskich urządzeń
 • podejście do badań urządzeń radiowych

12. Branżowa wiedza dostępna od ręki

 • Szkolenia e-learning z logistyki, dostępne 24h/7
 • E-wydanie czasopisma o innowacjach, nowoczesnych rozwiązaniach, aktualnych trendach i dobrych praktykach w logistyce

Pakiet korzyści

Kontakt

Zostaw e-mail i telefon
- skontaktujemy się z Tobą

Łukasiewicz
Instytut Logistyki i Magazynowania

Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

Używamy Cookies